Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéshez

Mint felhasználó, jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a Vitaldepo Kft. (székhely: 6726 Szeged, Marostői u. 21 II/4.; adószám: 22797517-2-06;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat  az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 2. A hírlevél küldéssel adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 3. A hírlevél küldéssel kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, email cím
 4. Az adatkezelés célja: A webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásról.
 5. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek: Adatkezelő neve: Szabó Katalin; Adatfeldolgozó neve: Szabó Katalin;
 6. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.
 7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:
 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:

  • kezelése jogellenes;
  • az érintett kéri;
  • az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.

Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra,  illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leiratkozást

 • Email cím: info@vitaldepo.hu
 • Postázási cím: 6726 Szeged, Marostői u. 21. II/4
 • Telefon: +36-70-3222-746